365 päivän palautusoikeus - ilman kysymyksiä!
Toimituskulut 5 € - ilmainen toimitusvaihtoehto yli 59 € tilauksiin-
Ota meihin yhteyttä

Käytäntömme

Missiomme on luoda parempia työympäristöjä kaikille Trendhim-tuotteiden tuotantoon osallistuville ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Edellytämme kaikkia toimittajia allekirjoittamaan seuraavat käytännöt ennen kuin he työskentelevät kanssamme. Tämän ja muiden aloitteiden avulla pystymme luomaan avoimempia ja läpinäkyvämpiä kumppanuuksia ja vastaamaan joihinkin alamme haasteisiin.

Menettelyohjeet

Toimintaohjeemme heijastavat arvojamme ja perustuvat YK:n ja Kansainvälisen työjärjestön keskeisiin yleissopimuksiin sekä ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Allekirjoittamalla sen toimittajamme sitoutuvat noudattamaan samaa standardia. Toimittajat, jotka osoittavat sitoutumista näihin periaatteisiin liiketoiminnassaan, ovat niitä, joiden kanssa haluamme rakentaa liikekumppanuuden. Läpinäkyvyys on välttämätöntä kestävämmän toimitusketjun tavoitteellemme, ja odotamme läpinäkyvyyttä toimittajiltamme.

Tämän menettelyohjeen periaatteet kattavat kaikki tehtaamme ja kaikki näiden tehtaiden palveluksessa olevat työntekijät riippumatta heidän asemastaan ​​tai suhteestaan ​​tavarantoimittajiin.

Ympäristönsuojelu

Ympäristöasiat huomioidaan jokaisessa toimisto-, varasto- ja logistiikkapäätöksessämme, ja kehotamme toimittajiamme tekemään samoin. Kannustamme heitä seuraamaan esimerkkiämme ja ryhtymään toimiin kestävän kehityksen parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimenpiteillä, kuten päästöjen seurannalla, vastuullisella vedenkäsittelyllä ja asianmukaisella jätteenkäsittelyllä, voi olla valtava vaikutus. Jokainen teko auttaa.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla jokaisen liiketoiminnan ytimessä. Se on myös meillä. Avoimuuden lisäämiseksi ja toimialamme kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi menettelyohjeet sisältävät ihmis- ja työoikeuskäytännön. Olemme tasa-arvoinen työnantaja, joka arvostaa monimuotoisuutta ja mukaan ottamista organisaatiossamme. Toimittajiemme on noudatettava lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät työntekijöiden syrjinnän rodun, kastin, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnon, sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai siviilisäädyn perusteella.

Työoikeudet

Toimittajamme eivät saa käyttää pakko- tai laitonta työvoimaa tai vankityövoimaa missään tuotantoyksikössään. Työntekijöiden on allekirjoitettava työsopimus työsuhteen alkaessa ja heillä on oikeus irtisanoutua kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Työajan tulee noudattaa kansallisia rajoja, eikä se saa ylittää 60 tuntia viikossa, mukaan lukien ylityöt. Lisäksi työntekijöiden tulisi saada vähintään yksi lepopäivä seitsemän päivän jakson aikana ja voida vapaasti kieltäytyä ylitöistä ilman pelkoa työpaikan menetyksestä tai muista kurinpidollisista toimista. Lisäksi työntekijöillä tulisi olla oikeus liittyä mihin tahansa valitsemaansa ammattiliittoon ilman pelkoa häirinnästä, pelottelusta tai muista kielteisistä reaktioista.

Terveys & Turvallisuus

Kiitos tuotteidemme erinomaisesta laadusta kuuluu kulissien takana työskenteleville ihmisille. Toimialamme toimitusketjut ovat monimutkaisia, ja osoitamme kunnioitusta tuotteidemme luomiseen tehtyä kovaa työtä kohtaan puolustamalla työntekijöiden oikeuksia. Toimintaperiaatteemme mukaan kaikille työntekijöille on tarjottava turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Toimittajamme tekemät päätökset tai toimet eivät saa vaarantaa heidän työntekijöidensä terveyttä tai turvallisuutta.

Tarkastusohjelmamme käyttää kolmansien osapuolien valvontaorganisaatioita, kuten BSCI, Sedex ja SMETA, varmistamaan, että toimittajamme noudattavat menettelyohjeitamme.

ELÄINTEN HYVINVOINTIKÄYTÄNTÖ

Emme hyväksy muodin nimissä eläimille tuotettua kipua. Eläinsuojelukäytäntömme edellyttää, että tuotteissamme käytetyt eläimet eivät saa altistua kivulle ja niitä tulee kohdella arvokkaasti ja kunnioittavasti eläinsuojelulakien ja kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kaikki toimittajamme ovat allekirjoittaneet eläinten hyvinvointikäytäntömme.

Odotamme toimittajiemme noudattavan "Viittä eläinten vapautta":

  • Vapaus nälästä ja janosta
  • Vapaus epämukavuudesta
  • Vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
  • Vapaus ilmaista normaalia käytöstä
  • Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

KORRUPTION VASTAINEN KÄYTÄNTÖ

Korruptio määritellään vallan väärinkäytöksi yksityisen hyödyn saamiseksi. Käytäntömme toistaa YK:n korruption vastaista yleissopimusta, ja sen noudattaminen on tiukka vaatimus kaikille toimittajillemme. On tärkeää, että sekä me että kumppanimme vältämme eturistiriitoja, lahjontaa, kiristystä, vilpillistä käyttäytymistä, lahjojen vastaanottamista ja nepotismia. Kuten aiemmin totesimme, avoimuus on avain, ja haluamme rakentaa vahvoja suhteita, jotka perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Haluamme kaikkien toimittajamme liittyvän tähän tehtäväämme.

LAPSITYÖKÄYTÄNTÖ

Toimittajamme ovat velvollisia allekirjoittamaan lapsityökäytännön, jossa he vakuuttavat noudattavansa kaikkia asiaankuuluvia Kansainvälisen työjärjestön sopimuksia. Käytännössä todetaan, että työntekijöiden tulee täyttää sovellettavat alaikärajat. Emme ota vastaan ​​minkäänlaista alaikäistä työvoimaa. Lapset otetaan töihin vain, jos paikallinen laki sen sallii, he ovat täysin turvassa hyväksikäytöltä, terveydellisiltä vaaroilta ja he saavat jatkaa koulutustaan. Nuorten työntekijöiden tulee tehdä vain kevyitä töitä, joihin ei liity raskaita nostoja, vaarallisten kemikaalien kanssa työskentelemistä tai vaarallisten koneiden lähellä olemista. Jos tuotantoyksikössä havaitaan lapsityövoimaa, toimittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin lapsen edun mukaisesti.

KEMIKAALIEN RAJOITUSKÄYTÄNTÖ

Testausohjelmamme tarkistaa strategisesti tuotteemme vaarallisten kemikaalien varalta. Vaatimuksemme kemikaaleista ovat REACH-asetuksen mukaiset. Kemiallinen testiohjelmamme on kehitetty yhteistyössä BUREAU VERITAS:n kanssa. Tuotetestit suoritetaan paikallisesti markkinoillemme liittyvien kriteerien mukaisesti.

Tavarantoimittajien on noudatettava Erittäin Suurta Huolta Aiheuttavien Aineiden (SVHC-luettelo) asiakirjoja koskevia vaatimuksia kaikissa EU:hun tuotavissa tuotteissa.

Lue lisää REACH:stä